International Honorary and Executive Board Members

International Honorary and Executive Board Members of Asian Ferroelectrics Association (AFA)

PARK, Chul-Hong (Korea)-Chair
LI, Yongxiang (China)-Immediate Past Chair
YIMNIRUN, Rattikorn (Thailand)-Chair-Elect
ICHINOSE, Noboru (Japan)
ISHIBASHI, Yoshihiro (Japan)
KWUN, Sook-Il (Korea)
SHIOSAKI, Tadashi (Japan)
YAO, Xi (China)
CHAN, W. L. Helen (Hong Kong, China)
ZHU, Weiguang (Singapore)
BAIK, Sunggi (Korea)
ONG, Lye-Hock (Malaysia)
CHEW, Khian-Hooi (Malaysia)
HWANG, Cheol Seong (Korea)
BHALLA, Amar (USA)
DAI, Jiyan (Hong Kong, China)
CHEN, Yanfeng (China)
GERHARD-MULTHAUPT, R. (Germany)
KRUPANIDHI, S. B. (India)
LANG, Sidney (Israel)
LIMPIJUMNONG, Sukit (Thailand)
SETTER, Nava (Switzerland)
NOH, Tae Won (Korea)
KUROIWA, Yoshihiro (Japan)
REN, Wei (China)
TANDON, Ram P. (India)
TSENG, Tseung-Yuen (Taiwan)
TSURUMI, Takaaki (Japan)
SAFARI, Ahmad (USA)
SHUR, Vladimir (Russia)
MALIČ, Barbara (Slovenia)
YAO, Kui (Singapore)

International Honorary and Executive Board Members of Asian Electroceramics Association (AECA)

Sea-Fue Wang (Taiwan)-Chair
Hong Wang (China)-Immediate Past Chair
Kunihito Koumoto (Japan)
Long-Tu Li (China)
Ki-Hyun Yoon (Korea)
Xi Yao (China)
Noboru Ichinose (Japan)
Lye Hook Ong (Malaysia)
Hajime Haneda (Japan)
Kazumi Kato (Japan)
Ce-Wen Nan (China)
Guorong Li (China)
Hyeong Joon Kim (Korea)
A.K. Tyagi (India )
Sean Li (Australia)
Helen L. W. Chan (China)
Takaaki Tsurumi (Japan)
Akira Ando (Japan)
Xiang-Ming Chen (China)
Eung Soo Kim (Korea)
Jong-Heun Lee (Korea)
A.R. Kulkarni (India)
Santi Maensiri (Thailand)